یکی از این شرکت‌ها، تپسی است که حدود یک چهارم بازار تاکسی‌های اینترنتی را در اختیار دارد اما بسیاری از ما با توجه به بزرگی این شرکت و عدم آشنایی با شیوه ارزش‌گذاری شرکت‌های دیجیتال، نمی‌دانیم که این شرکت‌ها چقدر قیمت دارند. با توجه به ارزش معامله شده شرکت تپسی، در این برنامه ارزش این شرکت را با چند دارایی دیگر مقایسه می‌کنیم.