فعالان حوزه فناوری اطلاعات (چه تولیدکننده و چه واردکننده) خان اولشان،‌ اخذ سفارش است. این گفته علی رشیدی خرسند، عضو کمیسیون تامین سازمان نظام صنفی تهران است. او ضمن بیان معضلات این حوزه، اخذ سفارش را اولین و مهمترین معضل می داند.

کوروش نکاوند، عضو‌کمیسیون تامین نظام صنفی با تایید سخنان رشیدی اذعان دارد که علاوه بر معضل ثبت سفارش، معضل دوم این حوزه را می توان تخصیص ارز دانست. تخصیص ارز به معنای مجوز خرید ارز توسط متقاضی است.

وی اعتقاد دارد که روند بانک مرکزی برای فعالان اقتصادی، پیش بینی پذیر نیست.

در ادامه مازیار نوربخش، عضو کمیسیون تامین و هیات نمایندگان اتاق ایران بیان می کند که موارد مطرح شده فقط برای واردکننده نیست. در کمیسیون تامین هم واردکننده و هم تولیدکننده پوشش داده می شوند.

نوربخش در پاسخ به چگونگی حمایت از تولیدکننده داخل اذعان دارد که به دو صورت می توان از تولیدکننده حمایت کرد. جلوی واردات محصولات گرفته شود که معمولا جواب نمی دهد. راه دیگر این است که تعرفه وضع شود.

در بخش دیگر این پنل که در حاشیه نمایشگاه الکامپ برگذار شده است، مسعود شکرانی، رییس کمیسیون تامین نظام صنفی رایانه ای کشور به بررسی زیرساخت های فناوری می پردازد.