سخنگوی وزارت صمت دو هفته پیش از عرضه خودرو بدون قرعه کشی از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داده  بوده حال خودروسازی سایپا تعدادی از محصولات خود در قابل پیش فروش و مشارکت در تولید بدون قرعه کشی عرضه می کند. این طرح های فروش از فردا (دوم تیرماه ۱۴۰۱) ساعت ۹ صبح در دسترس متقاضیان قرار دارد اما زمان پایانی برای آن اعلام نشده است.

خودروساز ساکن کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص در طرح پیش فروش بدون قرعه کشی خود پنج محصول کوییک S، کوییک R با گیربکس دستی، کوییک با گیربکس دستی،ساینا S و شاهین را برای فروش در اختیار متقاضیان قرار می دهد. بازه تحویل محصولات بسته به نوع خودرو از آذر ماه تا اردیبهشت ماه سال آینده انجام می شود.

سایپایی ها همزمان با این طرح فروش، عرضه چهار محصول کوییک S، کوییک R با گیربکس دستی، کوییک با گیربکس دستی، ساینا S را به صورت مشارکت در تولید در دستور کار دارند. بازه زمانی تحویل خودروهای عرضه شده در طرح مشارکت در تولید از تیرماه الی مرداد ماه سال آینده در نظر گرفته شده است. شرکت کنندگان در این طرح فروش می توانند از سود مشارکت ۶ درصدی و همچنین در صورت انصراف از سود مشارکت ۳ درصدی بهره مند شوند.

آن طور که در سایپایی ها تعهد داده اند قرار است در طرح پیش فروش خود کوییک S را در بازه زمانی آذر تا بهمن ماه ۱۴۰۱، کوییک R با گیربکس دستی و شاهین را طی مهر تا آذرماه امسال، کوییک با گیربکس دستی را در فاصله آذر تا اسفندماه سال جاری و سایناS را در بازه زمانی بهمن ۱۴۰۱ الی اردیبشهت ماه ۱۴۰۲ به متقاضیان تحویل می دهند.

خودروساز ساکن کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص در اولین مرحله از فروش خود در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو محصولات یاد شده به جز شاهین را در قابل پیش فروش و مشارکت در تولید عرضه کرده بود اما با استقبال چندانی از سوی متقاضیان روبرو نشد. این خودروساز در دومین فروش خود در سامانه یکپارچه با حذف قرعه کشی برای طرح های فروش یاد شده امیدوار است تا بتواند ظرفیت خالی خود را پر کند.  در اولین مرحله فروش سایپا از مسیر سامانه یکپارچه برای پیش فروش حدود هشت هزار و ۶۰۰ نفر و برای مشارکت در تولید نیز حدود ۱۳ هزار و ۸۰۰ نفرخالی ماند که این خودروساز امیداور است در مرحله دوم عرضه خود این ظرفیت ها را پر کند.