سخنگوی وزارت صمت از پیشنهاد وزیر برای عرضه خودرو در بورس خبر داد. امید قالیباف گفت : رضا فاطمی امین به بورس کالا پیشنهاد داده تا با هماهنگی وزارت صمت خودرو در بورس کالا عرضه شود.

این پیشنهاد در حالی مطرح می شود که پیش تر وزارت صمت به پشتوانه مصوبه سران سه قوه جلوی عرضه خودرو در بورس کالا را گرفته بود.

البته ادامه توضیحات قالیباف نشان می دهد وزارت صمت اینقدر مانع در مسیر راه عرضه خودرو در بورس کالا قرار داده است که به طور عملی مسیر فروش محصولات تولیدی خودروسازان در بورس را سد کرده است. اما موانع صمت برای عرضه خودرو در بورس کالا چیست؟

آن طور که سخنگوی صمت می گوید خودروهایی که در مسیر خروج از از قرعه کشی قرار گرفته‌اند می توانند کاندیدای عرضه در بورس کالا باشند. قالیباف ادامه می دهد به عبارتی دیگر منظور خودروهایی است که تولید و عرضه‌شان بیشتر از میزان تقاضاست بنابراین بورس کالا می تواند با هماهنگی وزارت صمت این خودروها را برای عرضه در بورس پذیرش کند.

این اظهارات سخنگوی صمت نشان می دهد وزارت صمت اولین قید را برای عرضه خودرو در بورس کالا گذاشته و تنها به خودروهایی اجازه می دهد تا از مسیر بورس کالا عرضه شوند که اسامی آنها در لیست فروش محصولات بدون برگزاری قرعه کشی قرار دارند.

اما سخنان دیگر قالیباف گویای این نکته است که به رغم پیشنهاد مطرح شده توسط وزیر صمت هنوز این وزارتخانه برنامه مدونی برای عرضه خودرو در بورس کالا در نظر نگرفته است و تنها تاکید کرده که بورس باید با هماهنگی وزارت صمت نسبت به عرضه خودرو اقدام کند.  

سخنگوی وزارت صمت در این ارتباط می گوید اما اینکه کدام خودرو، در چه زمانی و به چه شکلی در بورس عرضه می‌شود، باید با هماهنگی وزارت  صنعت، معدن و تجارت باشد.

قالیباف با ذکر مثالی آب پاکی را روی دست یکی از خودروسازان خصوصی که به دنبال عرضه محصولات خود در بورسی کالا بود می ریزد و می گوید به‌طور مثال اگر قرار باشد خودروهای شاسی‌بلند در بورس عرضه شوند، در این صورت همه خودروسازان شبه‌دولتی و خصوصی باید همه خودروهای خود در این کلاس را در بورس وارد کنند.

این سخنان قالیباف بیش از هر چیز نشان دهنده این است که وزارت صمت به دنبال جلوگیری از عرضه خودرو در بورس است و اگر قرار باشد خودرویی از این مسیر عرضه شود این اتفاق باید با هماهنگی مدیران ارشد صمت بیفتد. نکته جالب این است که شورای عالی بورس عرضه خودرو با هماهنگی وزارت صمت را مصوب کرده است.