وزیر صمت اعلام کرد  تیبا از اواخر تیرماه دیگر تولید نمی شود بنابراین ثبت نام جدیدی برای آن انجام نخواهد شد.

رضا فاطمی امین با اشاره به ابلاغ توقف تولید تیبا، ساینا ساده، سمند و پژو 405 گفت: پلتفرم این خودروها قدیمی است و امکان ارتقای کیفیت در این خودروها وجود ندارد. بنابراین باید به سمت توقف تولید برویم.

براساس اظهارات وزیر صمت توافق این وزارت خانه و سازمان استاندارد این است که برای خودروهایی که از قبل سفارش وجود دارد، تعداد مشخصی تولید شود تا تعهدات قبلی اجرا شود و بعد از آن تولید این خودروها متوقف شود.

این عضو کابینه سیزدهم  گفت در جلسه امروز با سازمان ملی استاندارد قرار بر این شد تعداد مجاز تولید تیبا، ساینا معمولی و سمند به خودروسازان ابلاغ شود.

وزیر صمت تاکید کرد خودروسازان بیشتر از این سقف اجازه تولید ندارند. البته کسانی که قبل از این ثبت نام کردند نگران نباشند آنها خودروهای خود را دریافت می‌کنند.

با توجه به سخنان فاطمی امین می توان گفت خانواده تیبا نیز به درد خانواده پراید دچار شد و در تیرماه از خطوط تولید سایپا خارج خواهد شد. البته نباید از یاد ببریم که نارنجی های جاده مخصوص هنگامی که سه عضو خانواده پراید را از خط تولید خارج کردند این امکان را داشتند تا دو عضو خانواده تیبا را جایگزین این خودروها کنند اما به نظر می رسد سایپایی ها با خروج تیبا به نوعی با خلا پر کردن جای خالی این خودرو روبرو خواهند شد.