دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور به نقل از وزیر صمت گفت قیمت گذاری باقی مانده سهام دو خودروساز بزرگ کشور که در اختیار دولت قرار دارد و همچنین دارایی های این شرکت ها توسط تیم های کارشناسی در حال انجام است و مراحل پایانی خود را طی می کند.

بحث واگذاری سهام دولتی در خودروسازی پیش تر نیز مطرح بود اما ۵ اردیبهشت سال جاری مصوبه در این ارتباط در هیات واگذاری سازمان خصوصی‌سازی به تصویب رسید. بر این اساس به ترتیب معادل ۵.۷۲درصد و ۱۷.۳۱درصد از سهام متعلق به دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری سال ۱۴۰۱ این سازمان درج شد.

البته به رغم این مصوبه هنوز در مورد اینکه قرار است سهام تو دلی ( شرکت های ریز مجموعه خودروسازان) عرضه شود یا سهام در اختیار دولت نمی توان به طور قطع نظر داد.

پیش از این وزیر صمت در اظهاراتی عنوان کرده بود که منظور از واگذاری سهام خودروسازان، سهام تودلی این شرکت‌ها است؛ حال آنکه بنابر اعلام حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در کنار سهام تودلی، باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا نیز واگذار خواهد شد.

وزیر صمت هشتم خردادماه امسال با اشاره به برنامه‌ریزی‌ها در مورد واگذاری سهام دو خودروساز کشور، از تدوین سندی خبر داد که بر اساس آن، اهلیت، توانایی، تخصص و تعهد خریداران این سهام به عنوان مهم‌ترین شرط در نظر گرفته خواهد شد. این در حالی است که هنوز، جزئیاتی از تدوین این سند نیز منتشر نشده است.

اما حالا آرش محبی نژاد با توجه به سخنان رضا فاطمی امین پیش بینی کرده واگذاری الباقی سهام خودروسازان تا مهرماه 1401 وارد فاز اجرایی شود.

خصوصی سازی و تعیین تکلیف باقی مانده سهام در اختیار دولت دو خودروساز بزرگ کشور یکی از 8 فرمان خودرویی رییس جمهور بود.

ابراهیم رییسی در اسفندماه در بازدیدی که از ایران خودرو داشت، سیاست گذار خودرویی و دو خودروساز بزرگ کشور را مخاطب قرار داد و 8 فرمان در ارتباط با تولید، عرضه، فروش، حذف برخی خودروها و همچنین مشخص شدن وضعیت سهام داری دولت در ایران خودرو و سایپا صادر کرد. رییسی در فرمان خود بازه تعیین تکلیف الباقی سهام دولتی خودروسازان را شهریورماه 1401 اعلام کرده بود. بنابراین باید منتظر ماند و دید در نهایت واگذاری الباقی سهام دولتی ایران خودرو و سایپا به کجا می رسد آیا دولت سیزدهم کار ناتمام دولت های گذشته را تمام می کند یا همچنان به سهام داری در ایران خودرو و سایپا ادامه می دهد؟