صورت های مالی سایپا در تیرماه سال جاری گویای این نکته است که این خودروساز در تولید شاهین رشدی حدود 34 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته در کارنامه خود ثبت کرده است. خودروساز ساکن کیلومتر 15 جاده مخصوص تولید 60 هزار دستگاه از این خودرو را برای سال جاری هدف گذاری کرده است. به عبارت دیگر نارنجی های جاده مخصوص چنانچه بخواهند این هدف گذاری را عملیاتی کنند باید به طور میانگین ماهانه تولید پنج هزار دستگاه از این خودرو را در خطوط تولید خود نهایی کنند. اما آمارهای ارائه شده در پایان تیرماه امسال نشان می دهد این خودروساز در مجموع حدود هفت هزار و 700 دستگاه شاهین را تکمیل کرده است. بنابراین سایپایی ها در بازه 4 ماهه افتی حدود 62 درصدی در به نسبت هدف گذاری صورت گرفته برای سال جاری به خود دیدند.

اما تولید شاهین از فروردین تا تیرماه 1401  چه افت و خیزی را تجربه کرده است؟ بررسی اطلاعات منتشر شده نشان می دهد سایپایی ها در اولین ماه از بهار امسال توانستند تولید بیش از هزار و 620 دستگاه شاهین را نهایی کنند. این تیراژ تولید در اردیبهشت ماه با رشد حدود 11 درصدی به هزار و 800 دستگاه رسید. اما تولید شاهین در خردادماه به اوج خود رسید. غول نارنجی جاده مخصوص در آخرین ماه از فصل بهار 1401 توانست بیش از دو هزار و 770 دستگاه از این محصول نوبرانه خود را تولید کند. این تیراژ تولید در قیاس با ماه پیش از آن حدود 54 درصد رشد به خود دید. اما تب رشد تیراژ ماهانه شاهین زود عرق کرد و سایپایی ها نتوانستند روند رو به رشد خود در تولید این خودرو را ادامه دهند. تیرماه امسال شاهین به نسبت خردادماه افتی حول و حوش 46 درصدی را در کارنامه خود ثبت کرد. نارنجی های جاده مخصوص در اولین ماه از فصل تابستان نزدیک به هزار و 500 دستگاه شاهین تولید کردند. با توجه به افت و خیز تولید شاهین اگر نگوییم دستیابی به هدف گذاری 60 هزار دستگاهی در فرصت باقی مانده تا پایان سال جاری غیرممکن است اما سایپایی ها جاده ناهمواری پیش روی خود می بینند. این خودروساز برای وفادار ماندن به هدف گذاری خود تا پایان سال جاری باید به طور متوسط ماهانه حدود 6 هزار و 540 دستگاه شاهین تولید کند.