رییس مرکز ملی فرش ایران گفت : صادر کنندگان فرش می توانند در ازای صادرات، خودرو وارد کنند.

فرحناز رافع گفت چنانچه صادرکنندگان قصد داشته باشند در ازای صادرات فرش خودرو وارد کنند باید حداقل 70 میلیون دلار فرش صادر کند.

اظهارات رییس مرکز ملی فرش ایران در حالی از این مسیر جدید برای واردات خودرو سخن می گوید هنوز آیین نامه اجرایی ورود خودرو توسط دولت رونمایی نشده و تا زمانی که این اتفاق نیفتد نمی توان واردات خودرو را نهایی شده دانست.

به نظر می رسد دولت به دنبال این است تا با تشویق صادرکنندگان فرش به واردات خودرو به نوعی میزان صادرات فرش را افزایش دهد. پیش تر اخباری در ارتباط با واردات خودرو در ازای صادرات قطعه نیز مطرح شده بود اما کارشناسان این مسیر را چندان مثبت ارزیابی نکردند. 

در حالی که هنوز آیین نامه اجرایی واردات خودرو منتشر شده اما بخش هایی از آن که رسانه ای شده نشان می دهد دولت بانک مرکزی را مامور کرد تا یک میلیارد دلار ارز به واردات خودرو اختصاص دهد. مشخص نیست این 70 میلیون دلار که به عنوان کف میزان صادرات فرش برای واردات خودرو در نظر گرفته شده بخشی از این یک میلیارد دلار است یا مازاد آن است. با توجه به مسیرهای یاد شده از جمله واردات خودرو در ازای صادرات فرش به نظر می رسد دولت تلاش می کنند امکان ورود خودرو متنوع کند تا بانک مرکزی از منابع ارزی خود میزان کمتری برای واردات خودرو اختصاص دهد و وارد کنندگان از مسیر صادرات کالا یا خدمات بتوانند ارز مورد نیاز خود را برای واردات خودرو تامین کنند.