بر اساس اطلاعیه بورس کالا یکی از شرایط خرید این خودرو، پیش دریافت خرید ۱۰ درصدی از خریداران است مساله ای که در عرضه های قبلی بورس کالا دیده نمی شود.

در این عرضه محدودیت ورود تعداد برای کدهای ملی نیز وجود ندارد و هر کد ملی می تواند نامحدود در خواست خرید دهد.

نکته قابل توجه در عرضه شاهین این است که اختلاف قیمت پایه اعلام شده و قیمت بازار چیزی در حدود ۵۶ میلیون تومان است اما با نگاهی به هزینه هایی که خریدار باید بپردازد عملا اختلاف قیمت ناچیزی با بازار آزاد دارد.