مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت گفت: فرآیند اجرایی برای خصوصی‌سازی خودروسازان آغاز شده و بر این اساس ارزش‌گذاری خودروسازان انجام شده است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند آنچه سبب شده تا وضعیت خودروسازان به نوعی بحرانی شود حضور دولت در این صنعت است. آنها راهکار حل چالش های خودروسازی را واگذاری سهام دولتی در این شرکت ها عنوان می کنند.

عبدالله توکلی لاهیجانی می گوید: نقشه راه مشترکی با وزارت اقتصاد در خصوص اینکه شرکت های خودروساز  که واگذار می‌شود از منظر تولید بالنده‌تر شود و گام‌هایی که برداشته می‌شود منجر به افزایش تولید و بن‌سازه‌های (پلت‌فرم) بومی شود و اکنون مراحل اجرایی آن در حال انجام است.

به گزارش تسنیم، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی صمت معتقد است زیان انباشته خودروسازان یک‌شبه اتفاق نیفتاده است ازاین‌رو باید در یک مسیر با مجموعه‌ای از راهکار‌ها به کاهش زیان در خودروسازان برسیم.

مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت با اشاره به زیان انباشته خودروسازان، گفت: مسیرهای مختلف در خصوص جبران زیان انباشته این شرکت ها پیش بینی شده است.

آن طور که توکلیر لاهیجانی در ارتباط با مسیرهای کاهش زیان انباشته خودروسازان می گوید مسیر اول این است که با افزایش تولید میزان هزینه‌های سربار را کاهش داد، مسیر دیگر را می توان اصلاح رابطه خودروسازان با زنجیره تأمین دانست.

این مدیر صمت تاکید می کند اگر زنجیره تأمین با حجم اقتصادی تولید کند و کاهش قیمتی از طریق همکاری سازندگان با خودروسازان شکل گیرد، آنگاه کاهش هزینه در شرکت های خودروساز عملیاتی خواهد شد.

توکلی لاهیجانی اضافه کرد: مسیر دیگر اصلاح سبد محصولی خودروسازان است.

با توجه به اظهارات توکلی لاهیجانی به نظر می رسد سیاست گذار خودرویی به دنبال این است تا به طراحی یک برنامه مدون شرکت های خودروساز را از وضعیت زیان دهی فعلی خارج کند. فراموش نکنیم اگر قرار است برنامه فیزیوتراپی صمت برای شرکت های خودروساز منجر به خروج آنها از پروژه زیان دهی شده و این شرکت های بتوانند روی پای خود بایستند باید در گام اول شرایط خودروسازی به دقت رصد شده و در گام بعدی دولت اگر قصد خروج از این صنعت را دارد باید جسارت لازم را داشته باشد و این مسیر را تا انتها بپیماید.