سایپا چهار محصول خود را برای جدیدترین طرح فروش خود به خط کرد. این طرح فروش در قالب پیش فروش یکساله برگزار می شود. در میان خودروهایی که توسط خودروساز ساکن کیلومتر 15 جاده مخصوص در دسترس متقاضیان قرار گرفته دو خودرو برای اولین بار عرضه می شوند. اما این دو محصول جدید کدام هستند؟ غول نارنجی بعد از حذف ساینا معمولی از سبد محصولاتی خود سرمایه گذاری سنگینی را روی ساینا S انجام داد. دو محصول جدید سایپایی ها ساینا S دوگانه سوز و ساینا S با گیربکس اتوماتیک هستند.

قرار است این دو محصول در بازه اردیبهشت تا مهر ماه سال آینده به متقاضیان تحویل داده شود. مشتریان ساینا S با گیربکس اتوماتیک باید حدود 139 میلیون تومان را به عنوان پیش پرداخت به حساب سایپا واریز کنند. پیش پرداخت اعلامی برای ساینا S دوگانه سوز نیز حول و حوش 114 میلیون تومان است.

البته خودروساز ساکن کیلومتر 15 جاده مخصوص تاکید کرده قیمت نهایی خودروهای عرضه شده در زمان تحویل به مشتریان اعلام خواهد شد و آنها باید پیش از تحویل گرفتن خودروهای خود الباقی مبلغ را به حساب اعلام شده واریز کنند.

علاوه بر ساینا S با گیربکس اتوماتیک و ساینا S دوگانه سوز سایپایی ها در این طرح پیش فروش خود شاهین و سایپا 151 (وانت پراید) را نیز دسترس متقاضیان قرار می دهند.

پیش پرداخت اعلامی برای شاهین حدود 172 میلیون تومان است و مشتریان وانت پراید نیز باید مبلغی نزدیک به 85 میلیون تومان را برای در اختیار گرفتن این خودرو واریز کنند.

بازه زمانی تحویل شاهین و وانت پراید تیر الی مهرماه 1402 تعیین شده است.  البته این خودروساز رنگ هایی عرضه شده در این طرح فروش را مشخص نکرده است و به احتمال زیاد نزدیک به بازه تحویل رنگ ها خودروها را مشخص می کند.

این طرح فروش علاوه بر متقاضیان عادی در دسترس مادران دارای دو فرزند و بیشتر نیز قرار داد. مشتریان از ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 17 آذرماه 1401 می توانند به سایت فروش این خودروساز مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام اولیه اقدام کنند.