این عادت موجب شده تا قیمت‌های چند سال پیش برخی کالاها و خدمات و مقایسه آن با حال حاضر ما را میخکوب ‌کند.

برای مثال قدرت خرید خودرو با مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان طی یک دهه گذشته به قدری تفاوت دارد که گویی صحبت از نیم قرن می‌کنیم.