اکثر افراد این کار را غیرممکن و در حد افسانه می‌دانند اما در بازار خودروی ایران هیچ چیز غیرممکن نیست. بازاری که می تواند بی ام و متعلق به پنج سال پیش را به قیمت یک رولزرویس صفرکیلومتر بفروشد.