نیما نامداری در گفت‌و‌گو با ویراژ می‌گوید اگر مصرف‌کننده خارجی این قبیل تصمیم‌ها را بشنود، تعجب خواهد کرد.