به گزارش اقتصادنیوز؛ براساس ارزیابی بازار امروز خانواده تیبا با افت قیمت راهی بازار شدند و سایر محصولات این شرکت تغییر قیمت نداشتند که با این شرایط می‌توان گفت بازار امروز نوسان بسیاری را تجربه کرده است.

از سوی دیگر براساس ارزیابی‌ها امروز نرخ دلار هم امروز ثابت بود و تغییر نداشت که این امر می‌تواند توجیه روند قیمتی سایپایی‌ها باشد.    

قیمت محصولات سایپا در بازار

از سوی دیگر در میان محصولات سایپا امروز قیمت خودروهای «شاهین»، «کوییکR »، «کوییک معمولی»، «تیبا صندوقدار»، «تیبا2 معمولی» و «ساینا» مورد ارزیابی قرار گرفتند. براساس اریزابی‌ها «کوییک‌R» تنها خودرو سایپایی بوده که امروز تغییر قیمت داشته و شکل کاهشی به خود گرفته و سایر محصولات سایپا بدون تغییر راهی بازار شدند.

در میان سایپایی ها امروز «شاهین» در بازار 560 میلیون تومانی ماند و تغییر قیمت نداشت. خانواده کوییک هم بدون تغییر راهی بازار شدند با این شرایط «کوییک‌R» در بازار 344 میلیون تومان قیمت خورد و  «کوییک معمولی» هم با قیمت 338 میلیون تومان راهی بازار شد.

 از سوی دیگر ارزیابی‌ها بازار از افت قیمت خانواده تیبا در بازار امروز حکایت دارد، با این شرایط  «تیبا صندوقدار» در بازار 327 میلیونی قیمت گذاری شد و افتی یک میلیونی داشت و «تیبا 2 معمولی» هم در بازار 338 میلیون تومان قیمت خورد و کاهشی 3 میلیونی داشت. از سوی دیگر رصد بازار نشان دهنده آن است که «ساینا» هم امروز در بازار 331 میلیون تومان قیمت‌گذاری شد و تغییر قیمت نداشت.

اقتصاد اکو 16