شرکت های قطعه ساز امیدوار هستند حال که معاون وزیر در نمایشگاه حاضر شده، اختتامیه نمایشگاه را با حضور وزیر صمت جشن بگیرند. حضور عباس علی آبادی در نمایشگاه قطعات خودرو و همکلام شدن با فعالان قطعه ساز می تواند سبب دلگرمی آنها شود.