بنابراین با توجه به این درصد داخلی سازی صندلی توجیه پذیر است. شرکت ماد آریا ویستا صندلی های محصولات تولیدی گروه خودروسازی بهمن شامل بهمن موتور، بهمن دیزل و سیبا موتور را تولید می کند و از این مسیر توانسته تا از خروج ارز از کشور جلوگیری کند.