به گزارش اکو ایران، مدیر کل روابط عمومی شورای رقابت گفت: جلسه های شورای رقابت برای بررسی قیمت خودرو هر هفته برگزار می‌شود و به‌زودی قیمت‌های جدید خودرو‌ها اعلام خواهد شد.

آن طور که سپهر دادجوی توکلی می گوید این جلسه ها در روزهای شنبه و سه شنبه هر هفته با حضور اکثریت اعضای شورای رقابت تشکیل و با توجه به دستورکارهای مختلف از جمله موضوع خودرو، تصمیم گیری صورت می گیرد.

بنابراین با توجه به اینکه بحث تعیین قیمت خودرو در مبدا این روزها در جلسه های شورای رقابت در جریان دارد می توان گفت قلب بازار خودرو در روزهای شنبه و سه شنبه تندتر می زند.

بازار خودرو از ابتدای سال جاری به رغم چند جهش در مجموع روند نزولی داشته است. کارشناسان دلیل این اتفاق را بی ارتباط با وضعیت حاکم بر بازار ارز نمی دانند. آنها تاکید می کنند نرخ ارز از زمان بازگشت تحریم ها به قطب نمای بازار خودرو تبدیل شده است. اما بی تردید نحوی عرضه شرکت های خودروساز در کنار قیمت کارخانه ای محصولات تولیدی شرکت های خودروساز نیز روی روند قیمت بازاری خودرو تاثیر می گذارد. بررسی افزایش قیمت خودرو در مبدا در ادوار گذشته نشان می دهد هر زمان سیاست گذار خودرویی زیر مجوز افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور را امضا کرده است، سیگنالی هم برای افزایش قیمت خودرو به بازار فرستاده است. بنابراین در شرایط نهایی شدن افزایش قیمت کارخانه ای خودرو در شورای رقابت می تواند روی قیمت های بازاری خودرو تاثیر منفی گذشته و مسیر نمودار قیمت ها را از نزولی به صعودی تغییر دهد.  

البته مدیر کل روابط عمومی شورای رقابت مشخص نکرده که منظورش از اعلام قیمت های جدید خودرو مربوط به محصولات جدیدی است که هنوز قیمت کارخانه ای آنها مشخص نشده یا قیمت محصولات موجود در سبد محصولاتی ایران خودرو و سایپا نیز در حال بروز رسانی است.

اما تغییر قیمت خودرو در مبدا می تواند محرکی شود و قیمت های بازاری خودرو را دستخوش تغییر کند. بنابراین بهتر است چنانچه قرار است قیمت کارخانه ای خودرو به طور کلی تغییر کند، سیاست گذار خودرویی و شورای رقابت هوشمندانه در این زمینه عمل کنند تا ثبات بازار خودرو بهم نریزد.