بازار خودروهای مونتاژی و خودروهای وارداتی به چه سمت و سویی می‌رود؟ 

در این برنامه ویراژ به دنبال پاسخ این سوال هستیم تا متوجه شویم قیمت خودرو، سال ۱۴۰۲ را چگونه به پایان می‌برد.