حضور گسترده خودروهای وارداتی نشان می‌داد که محصولات فعلی عمده خودروسازان جذابیت و قدرت کافی برای اینکه در نمایشگاهی که نام تحول صنعت خودرو را یدک می‌کشد ندارد. 

یکی از سوالاتی که حضور وارداتی‌ها در ذهن ایجاد می‌کند این است که ارتباط صنعت خودرو داخلی با واردات چند محصول چیست؟

البته این نمایشگاه در حضور وارداتی‌ها هم سنگ تمام نگذاشت و تنها محصولات وارداتی از سرزمین چین بودند که بار جذابیت برای مخاطبان را به دوش می‌کشیدند.

در ادامه با گزارش این نمایشگاه همراه ما باشید.