بیشتر معامله گران در بازار سرمایه احساس می کنند که از دانش بالایی برخوردار هستن، در حالیکه تعداد زیادی از آنها در این مسیر متحمل ضرر می شوند. بورس با ایجاد ابزارهای جدید از جمله   صندوق‌های سرمایه گذاری توانسته ریسک سرمایه‌گذاری را برای سرمایه گذاران مدیریت کند.

گوهر صادق‌نیا، کارشناس ارشد بازار سرمایه و مهرزاد منتظری، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سبدگردان آگاه در این ویدیو به ابزارهایی که می‌توان در سرمایه‌گذاری گروه خودرویی به کار گرفت، اشاره می‌کنند.