به گزارش اکو ایران، خانواده هایما تا پایان آذر سال جاری در مجموع نزدیک به 15 هزار و 500 دستگاه تولید شده است. این تیراژ تولید در شرایطی در کارنامه آبی های جاده مخصوص ثبت شده که شاهد هستیم در مدت مشابه سال گذشته ایران خودرو حول و حوش 11 هزار و 600 دستگاه انواع هایما را در خطوط تولید خود تکمیل کرده است.

بنابراین شاهد رشد تولید حدود سه هزار و 850 دستگاهی این خودروی شاسی بلند (SUV)  هستیم. افزایش تیراژ هایما به زبان آمار از رشد حول و حوش 33 درصدی این خودرو حکایت می کند.

بررسی آمارهای مرتبط با فروش اعضای خانواده هایما نیز از رشد عرضه در بازه زمانی یاد شده خبر می دهد.

خودروساز ساکن کیلومتر 14 جاده مخصوص در طی 9 ماهی که از سال جاری گذشت نزدیک به 14 هزار و 780 دستگاه انواع هایما را برای متقاضیان فاکتور کرده است. اما بررسی اطلاعات منتشر شده مربو به آذر سال گذشته گویای این نکته است که فروش خانواده هایما تا پایان آذر 1401 حدود 11 هزار و 270 دستگاه بوده است.

بنابراین فروش هایما بیش از سه هزار و 500 دستگاه در بازه زمانی مورد بررسی افزاش یافته است. مقایسه آمار فروش تجمعی اعضای خانواده هایما  تا پایان آذر 1402 با آذر سال گذشته رشد حدود 31 درصدی را نشان می دهد.  

رشد تولید و فروش انواع هایما را می توان پیام ویژه ایران خودرو برای بازار این محصول مونتاژی خود دانست. مدیران ایران خودرو در کنار ایجاد تنوع در سبد محصولاتی هایما به دنبال این هستند تا تیراژ تولید این خانواده خودرویی را نیز افزیش دهند. آبی های جاده مخصوص در تلاش هستند تا روند عرضه به بازار را صعودی نگه دارند. البته به رغم تلاش های صورت گرفته قیمت هایما S7 توربو پلاس طی سه ماهه پاییز 1402 با رشدی بیش از 6 درصد همراه بوده است. این مساله نشان می دهد هنوز میان عرضه و تقاضا در بازار هایما تعادل ایجاد نشده است.

فراموش نکنیم ایران خودرویی ها همچنان زیر فشار قیمت گذاری دستوری قرار دارند در صورتی که این سیاست کنار گذاشته شود آبی های جاده مخصوص این امکان را دارند تا بازار خانواده هایما را به تعادل  برسانند.