به گزارش اکو ایران، رییس سازمان توسعه تجارت پیش بینی کرد در سه ماه آینده شرکت های بزرگ وارد کننده خودرو می توانند حدود 35 هزار تا 40 هزار دستگاه خودرو به کشور وارد کنند.

آن طور که مهد ضیغمی می گوید روند تخصیص ارز به شرکت های واردکننده خودرو شتاب گرفته و همین مساله می تواند روند ورود خودرو به بازار کشور را تسهیل کند.

معاون وزیر صمت همچنین از بهبود روند اخذ مجوزهای استاندارد و محیط زیست سخن خبر داد.

واردات خودرو سیاستی بود که وزارت صمت دولت سیزدهم برای رفع ناترازی در بازار خودرو مدنظر قرار داد.

اما مسیر ورود برندهای جهانی خودروساز به کشور آن طور که سیاست گذار خودرویی تصور می کرد آسان نبود.

شهریور 1402 آیین نامه اجرایی واردات خودروهای صفر کیلومتر توسط هیات دولت مصوب و ابلاغ شد اما واردات اولین خودروهای خارجی به کشور حدود یکسال طول کشید.

طی حدود پنج ماهی که از تحویل خودروهای وارداتی به متقاضیان می گذرد هنوز تیراژ قابل توجهی خودرو به بازار وارد نشده و براساس اظهارات ضیغمی در مجموع حدود چهار هزار نفر از 30 هزار نفری که برای خودروهای وارداتی نام نویسی کردند، توانستند خودروهای خود را تحویل بگیرند.

اما به نظر می رسد تا حدی ساز و کار ورود خودرو به کشور تسهیل شده و سازمان ها و ارگان های دست اندرکار واردات خودرو همکاری بیشتری می کنند.

شرکت های واردکننده برای تامین ارز با چالش هایی روبرو بودند که بنا گفته رییس سازما توسه تجارت بانک مرکزی روند واگذاری ارز مورد نیاز را تسهیل کرده و تا کنون حدود 750 میلیون یورو ارز برای واردات خودرو اختصاص یافته است. البته این میزان ارز هنوز به طور کامل به شرکت های واردکننده تخصیص پیدا نکرده اما شیب تامین ارز توسط شرکت های واردکننده صعودی تر شده است.

تحلیل روند واردات خودرو در آینده و پیش بینی ورود 35 هزار تا 40 هزار دستگاه خودرویدر آینده نزدیک می تواند بازار خودرو را تحت تاثیر قرار دهد.

با توجه به برآورد اعلام شده از سوی معاون وزیر صمت، آن دسته از فروشندگانی که خودرو خریداری کرده و در پارکینگ ها نگه داشتند به طمع اینکه قیمت در سال آینده افزایش یابد، نگران شدند.

اگر پیش بینی ضیغمی محقق شود که با توجه به نشانه هایی که مطرح کرده می تواند محقق شود، اگر تمام تیراژ پیش بینی شده هم محقق نشود حداقل این پیام به بازار خودرو مخابره خواهد شد که نه تنها روند ورود خودروهایی وارداتی به بازار متوقف نمی شود بلکه شاهد تداوم آن و رشد تیراژ عرضه خواهیم بود.

بنابراین اگر سایر متغیرهای اثرگذار روی بازار خودرو، مانند نرخ ارز و همچنین روند فروش شرکت های خودروساز، نوسان جدیدی را در کارنامه خود ثبت نکنند بازار خودرو در روزهای پایانی از سال 1402 و همچنین ماه های ابتدایی سال آینده روند با ثباتی را تجربه کند.