به گزارش اکو ایران، ثبت نام کنندگان برای دنا پلاس با موتور توربو شارژ که موعد تحویل خودروی آنها بهار 1403 است باید به جای این خودرو یکی از سه محصول جایگزین را انتخاب کنند.

آن طور که خودروساز ساکن کیلومتر 14 جاده مخصوص برنامه ریزی کرده متقاضیان دنا پلاس با گیربکس اتوماتیک و موتور توربو شارژ می توانند به جای این خودرو دنا با با موتور EF7 توربو با گیربکس اتوماتیک آپشنال، تارا با گیربکس اتوماتیک LX V4 یا رانا پلاس ارتقا یافته را انختاب کنند.

آبی های جاده مخصوص حاضر هستند تا دنا با موتور EF7 توربو با گیربکس اتوماتیک آپشنال و تارا با گیربکس اتوماتیک LX V4 را علاوه بر فروش فوق العاده به صورت پیش فروشی نیز در دسترس متقاضیان قرار دهند اما رانا پلاس ارتقا یافته تنها به صورت فروش فوق العاده به متقاضیان واگذار خواهد شد.

ایران خودرویی ها دنا با موتور EF7 توربو با گیربکس اتوماتیک آپشنال را با قیمت حول و حوش 700 میلیون تومان برای متقاضیان فاکتور می کنند. این در حالیست که قیمت دنا با گیربکس اتوماتیک و موتور توربو شارژ نزدیک به 545 میلیون تومان بود.

بنابراین متقاضیانی که قصد دارند تا دنا با موتور EF7 توربو با گیربکس اتوماتیک آپشنال را انتخاب کنند به نسبت خودرویی که برای آن در سامانه یکپارچه نام نویسی کردند باید حدود 165 میلیون تومان بیشتر پرداخت کنند.

چنانچه متقاضیان بخواهند از ایده پیش فروش دنا با موتور EF7 توربو با گیربکس اتوماتیک آپشنال برای در اختیار گرفتن این خودرو استفاده کنند باید مبلغی حول و حوش 350 میلیون تومان را به حساب آبی های جاده مخصوص واریز کنند و تا آبان سال جاری برای تحویل گرفتن خودروی خود منتظر بمانند. البته فراموش نکنیم که به احتمال زیاد خودروسازان تا آبان 1403 لیست قیمتی جدید را برای محصولات خود دریافت کرده و متقاضیان باید الباقی قیمت دنا با موتور EF7 توربو با گیربکس اتوماتیک آپشنال بر اساس قیمت جدید پرداخت کنند.

تارا با گیربکس اتوماتیک LX V4 نیز با قیمت حدود 690 میلیون تومان به صورت فروش فوق العاده در دسترس ثبت نام کنندگان دنا قرار دارد. این خودروی نیز به صورت پیش فروش با موعد تحویل مهر 1403 نیز به متقاضیان دنا اتوماتیک با موتور توربو شارژ واگذار می شود. مبلغ پیش پرداخت برای برای تارا اتوماتیک LX V4 نزدیک به 345 میلیون تومان است.

رانا پلاس ارتقا یافته نیز با قیمت قیمت نزدیک به 457 میلیون و 500 هزار تومان برای متقاضیان فاکتور می شود.

ایران خودرویی ها تلاش می کنند تا با ارائه محصولات متنوع و همچنین شرایط مختلف فروش به نوعی دل متقاضیان خودروهایی که دیگر تولید نمی کنند را به دست بیاورند

باید منتظر واکنش ثبت نام کنندگان محصولات آبی های جاده مخصوص باشیم و ببینیم آنها چقدر حاضر هستند تا دل خودروی ثبت نام شده خود بکنند و محصولات پیشنهاد شده را در اختیار بگیرند.