طرح کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای اصلاح ماده چهار طرح ساماندهی صنعت خودرو که از آن به عنوان طرح آزادسازی واردات خودرو تعبیر می شود هنوز به سرانجام نرسیده این در حالیست که محمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خبر از طرح دیگری برای واردات خودرو می دهد که بین نمایندگان برای جمع آوری امضا دست به دست می شود.

به گزارش خانه ملت، آن طور که  نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: براساس طرح واردات خودرو بدون انتقال ارز، ایرانیان مقیم خارج از کشور و یا ایرانیان دارای سپرده در خارج می توانند در ازای واردات هر دستگاه خودرو به دولت رقم مشخصی پرداخت کنند.

حقوق گمرکی در نظر گرفته شده برای خودروهای وارداتی از این مسیر کمی عجیب است در این ارتباط میرتاج الدینی گفت: برای واردات هر دستگاه خودرو بین دو تا چهار میلیارد تومان حقوق گمرکی در نظر گرفته شده است.

طرح یاد شده برای واردات خودرو با دو هدف کلان طراحی شده است هدف اول ایجاد رقابت در بازار داخلی و کیفی سازی محصولات داخلی و هدف دیگر توسعه خطوط ریلی کشور است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس تصریح کرد: واردات خودرو از این مسیر درآمد خوبی را برای دولت به دنبال خواهد داشت.

اما این منابع درآمدی قرار است به چه صورت هزینه شود؟

میرتاج الدینی گفت: 50 درصد منابع حاصل از واردات خودرو طبق این طرح برای توسعه خطوط ریلی در نظر گرفته شده است، 50 درصد دیگر منابع درآمدی این طرح برای جبران کسری بودجه در نظر گرفته شده است که بستگی به میزان مجوز ارائه شده برای واردات خودرو دارد.

براساس برنامه ششم باید خطوط ریلی حداقل 11 هزار کیلومتر توسعه و به 25 هزار کیلومتر می‌رسید اما اکنون 14 هزار کیلومتر خطوط ریلی ایجاد شده است. بنبراین به نظر می رسد نمایندگان طراح طرح به دنبال این هستند تا منابع لازم برای احداث 11 هزار کیلومتر توسعه خطوط ریلی کشور را از مسیر واردات خودرو تامین کنند.

به نظر نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ظرفیت بازار خودرو برای وارداتی ها بین 100 تا 200 هزار دستگاه است.