رئیس جمهور دستور داد، مجوز افزایش قیمت کارخانه ای خودرو را لغو شود.

دستور رییسی از سوی وزارت صمت به عنوان متولی سیاست گذاری خودرو به شرکت های خودروساز ابلاغ شد.

اما چرا ابراهیم رییسی چنین دستوری را صادر کرد؟

آن طور که عنوان شده دلیل این مساله این است که ستاد تنظیم بازار در این زمینه مصوبه ای نداشته اما شواهد چیز دیگری می گویند.

اول اینکه خودروسازان نمی توانند به صورت مستقل اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کنند و حتمن باید در این زمینه با وزارت صمت هماهنگ باشند بنابراین بعید است که شرکت های خودروساز بدون اینکه با وزارت صمت هماهنگ کرده باشند قیمت خودرو را افزایش دهند.

نکته بعدی اینکه دو خودروساز بزرگ کشور اطلاعیه افزایش قیمت خود را در سایت کدال سازمان بورس منتشر کردند در این اطلاعیه مرجع صادر کننده مجوز ستاد تنظیم بازار عنوان شده حال چطور رییس جمهور گفته که ستاد تنظیم بازار مصوبه ای در این زمینه نداشته است.

شنیده ها از شرکت های خودروساز حاکی است مجوز افزایش قیمت کارخانه ای خودرو امضای محمد مخبر معاون اول رییس جمهور را پای خود دارد. برخی از شنیده ها هم می گوید این مجوز افزایش قیمت با هماهنگی شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه اتفاق افتاده است.

حال مشخص نیست این اتفاق یک ناهماهنگی بین دولتمردان سیزدهم است یا اینکه ابراهیم رییسی در قامت محمود احمدی نژاد ظاهر  شده است؟

رییس جمهور سابق در زمانی که مجوز آزادسازی قیمت  رو صادر کرده بود به ناگاه در مصاحبه با طرح این پرسش که پراید کیلو چند؟ زمینه ساز توقف اجرای آزادسازی قیمت کارخانه ای خودرو شد و همین اتفاق زمینه ساز حضور شورای رقابت در پروسه قیمت گذاری خودرو شد.  

حالا به نظر می رسد ابراهیم رییسی در جاده احمدی نژاد حرکت می کند.