بعد از لغو مجوز قیمت گذاری خودرو توسط رییس جمهور ایران خودرو و سایپا به سراغ برگزاری طرح هایی فروشی رفتند که پیش تر کمتر به آنها بها می دادند.

خودروساز ساکن کیلومتر 14 جاده مخصوص بعد از لغو قیمت گذاری یک طرخ مشارکت در تولید برگزار کرد و خودروسازی سایپا نیز از امروز طرح پیش فروش خود را در دستور کار قرار داد.

با برگزاری دو طرح یاد شده توسط ایران خودرو و سایپا به نظر می رسد آنها تا زمان تعیین تکلیف قیمت های جدید در ستاد تنظیم بازار از برگزاری طرح فروش فوق العاده امتناع کنند.

خودروسازی سایپا آخرین طرح پیش فروشی خود را در تیر ماه 1400 برگزار کرد. این خودروساز به دنبال مصوبه شورای رقابت درباره نحوی قیمت گذاری محصولات عرضه شده در طرح های پیش فروش به نشانه اعتراض برگزاری هر گونه طرح پیش فروشی را متوقف کرد.

اما چرا خودروسازان حاضر نیستند طرح  فروش فوق العاده برگزار کنند؟

به نظر می رسد این اقدام خودروسازان دو دلیل دارد. دلیل اول اینکه شرکت های خودروسازان راضی نیستند با قیمت های فعلی اقدام به برگزاری فروش فوق العاده کنند. زیرا این نحوی فروش پیش از اینکه سودی به حساب آنها واریز کند بر میزان زیان این شرکت ها می افزاید.

به نظر می رسد اما دلیل دیگر را باید در خارج از شرکت های خودروساز و در وزارت صمت جست و جو کرد.

سیاست گذار خودرویی پیش از دادن مجوز افزایش قیمت به خودروسازان تکلیف کرده بود تا سند خودروهایی که در طرح های فروش فوق العاده در رهن نگه داشته بودند را آزاد کنند.

همچنین قرار بود این محدودیت دیگر در طرح های فروش خودروسازان لحاظ نشود. اما حال که افزایش قیمت ها از سوی رییس جمهور وتو شده سیاست گذار خودرویی این بیم را دارد که برگزار طرح فروش فوق العاده سبب شود تا تعداد بیشتری از افراد در این طرح های فروش شرکت کنند از این رو به خودروسازان تکلیف کرده تا پیش از تعیین تکلیف خودرو  طرح های فروش فوق العاده را از دستور کار خارج کنند.

حال که خودروسازان امکان برگزاری طرح های فروش فوق العاده را ندارند به دنبال این هستند از مسیر طرح های فروش دیگر نقدینگی مورد نیاز خود را جذب کنند.

سایپا در طرح پیش فروش خود هفت محصول را عرضه کرده است. شاهین G با پیش پرداخت 145 میلیون و 935 هزار تومان، کوییک S با پیش پرداخت حدود 78 میلیون تومان عرضه شدند همچنین متقاضیان کوییک R باید برای شرکت در این طرح پیش فروش حساب خود را به میزان حدود 74 میلیون و 700 هزار تومان شارژ کنند. کوییک معمولی نیز از سوی سایپا با پیش پرداخت 70 میلیون و 500 هزار تومان حاضر است. متقاضیان ساینا S می توانند در این طرح فروش شرکت کرده و این محصول جدید را با پیش پرداخت حدود 71 میلیون و 300 هزار تومان در اختیار بگیرند. کوییک پلاس با گیربکس اتوماتیک نیز در میان محصولات عرضه شده در این طرح فروش موجود است و پیش پرداخت اعلامی برای این خودرو 116 میلیون و 644 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. پراید 151 یا همان پراید وانت نیز از سوی غول نارنجی جاده مخصوص عرضه شده است. پیش پرداخت این محصول تجاری سبک 62 میلیون و 500 هزار تومان اعلام شده است.

اما موعد تحویل این محصولات به چه صورت است؟

چهار محصول شاهین G، کوییک S، کوییک R و کوییک از خرداد تا شهریور ماه 1401 به منتخبان تحویل داده خواهد شد. ساینا S و پراید وانت تیر تا شهریورماه 1401 تحویل داده می شود و کوییک پلاس با گیربکس اتوماتیک نیز تیر و مرداد سال آینده در اختیار منتخبان قرار خواهد گرفت.  

متقاضیان دو روز فرصت دارند در این طرح پیش فروش شرکت کنند.