این در حالی بود که حدود ۱۵۰ هزار خودرو به دلیل نبود قطعه در پارکینگ خودروسازان دپو شده بودن و احتمال بر آن بود که با تامین این قطعات خودروها به بازار عرضه و رکود تا حدودی از بین می رود.

اما بررسی ها حاکی از آن است که  وعده افزایش عرضه وزیر طی ۲ هفته محقق نشده، حال علت این عدم تحقق در وعده های خودرویی چیست؟