بررسی اطلاعات منتشر شده سایپا در سایت کدال سازمان بورس در پایان آبان ماه امسال نشان می دهد این خودروساز به رغم تولید 14 هزار 500 دستگاهی شاهین حول و حوش 12 هزار و 800 دستگاه را برای مشتریان خود فاکتور کرده بنابراین بیش از هزار و 700 دستگاه شاهین تولید شده در پارکینگ های این خودروساز نگهداری می شود.

عقب افتادن عرضه از تولید محصول در شرکت های خودروساز داخلی امری معمول است. دلیل این مساله را می توان در بحث قیمت گذاری دستوری جست و جو کرد. خودروسازان با توجه به اینکه بیش از 6 ماه از دریافت آخرین مجوز افزایش قیمت شان می گذرد و افزایش قیمت آبان ماه نیز از سوی رییس جمهور وتو شده به دنبال این هستند تا با دریافت مجوز جدید جاده فروش خود را عریض کنند.  البته نباید از نظر دور داشت که در چند وقت اخیر چالش تولید محصولات ناقص گریبان خودروسازی کشور را گرفته و بعید نیست فاکتور نشدن این تعداد شاهین بی ارتباط با چالش یاد شده نباشد.

اما بررسی وضعیت تولید و فروش این محصول نوبرانه سایپا طی 8 ماهی که از سال جاری گذشت نشان می دهد بیشترین تیراژ تولید در شهریورماه محقق شده است. غول نارنجی جاده مخصوص توانسته در شهریور ماه حدود سه هزار و 100 دستگاه شاهین تولید کند. اما این خودروساز در خرداد ماه با فروش بیش از دو هزار و 850 دستگاه شاهین به نوعی بیشترین فروش را  در کارنامه 8 ماهه خود ثبت کرده است.

حال به سراغ آمار ماهیانه تولید و فروش شاهین می رویم تا افت و خیز آن را بررسی کنیم.   

فروردین ماه سایپایی ها تولید بیش از 780 دستگاه شاهین را نهایی کردند اما از این تعداد شاهین تولید شده تنها 66 دستگاه به بازار عرضه شد. دومین ماه از سال جاری نارنجی های جاده مخصوص تولید نزدیک به هزار و 400 دستگاه شاهین را عملیاتی کردند اما از این تعداد حدود 900  دستگاه شاهین را فروختند. آخرین ماه از فصل بهار روند رشد تولید کماکان ادامه داشت و خودروساز ساکن کیلومتر 15 جاده مخصوص توانست نزدیک به هزار و 700 دستگاه از این محصول نوبرانه خود را در خطوط تولید تکمیل کند.

سایپایی ها در خرداد ماه علاوه بر هزار و 700 دستگاهی که تولید کردند بیش از هزار و 160 دستگاه دیگر را برای مشتریان خود فاکتور کنند تا جمع فروش شاهین در خرداد امسال به حدود دو هزار و 860 دستگاه برسد. در چهارمین ماه سال سایپایی ها تولید بیش از هزار و 850 دستگاه شاهین را نهایی کردند در این ماه همانند خرداد عرضه بیش از تولید بود. در تیرماه سایپایی ها بیش از دو هزار دستگاه شاهین فروختند.

اما در مرداد به نسبت ماه پیش از آن تولید بیش از 50 درصد افت را تجربه کرد. نارنجی های جاده مخصوص در دومین ماه از فصل تابستان تولید بیش از 900 دستگاه شاهین را در خطوط تولید خود نهایی کردند. در این ماه نیز همانند تیر و خرداد عرضه بر تولید پیشی گرفت. در پنجمین ماه از سال جاری نزدیک به هزار و 250 دستگاه شاهین عرضه شد که به نسبت عرضه تیر ماه افت حدود 40 درصدی را به خود دید. در شهریور ماه اما روند تولید و عرضه بر عکس شد و تولید دست بالا را نسبت به عرضه داشت.

در آخرین ماه از فصل تابستان سایپایی ها نزدیک به سه هزار و 100 دستگاه شاهین تولید کردند اما از این تعداد نزدیک به دو هزار دستگاه را فاکتور و بقیه را به پارکینگ منتقل کردند.

در اولین ماه از فصل پاییز غول نارنجی جاده مخصوص نزدیک به دو هزار دستگاه شاهین تولید کرد این میزان تولید در مقایسه با تولید حدود سه هزار و 100 دستگاهی شهریور از افت حدود 35 درصدی حکایت دارد.

اما در مهرماه به رغم افت تولید، شاهد رشد فروش به نسبت ماه پیش از آن بودیم.

طی هفتمین ماه از سال جاری در مجموع حدود دو هزار و 250 دستگاه شاهین به بازار عرضه شد. بنابراین رشد حدود 15 درصدی در فرش شاهین در مهرماه به نسبت آخرین ماه از فصل تابستان اتفاق افتاده است.

اما در آبان ماه بار دیگر تولید از فروش سبقت گفت.

در دومین ماه از فصل پاییز خودروساز ساکن کیلومتر 15 جاده مخصوص حدود دو هزار و 850 دستگاه شاهین تولید کرد. این تیراژ تولید در مقایسه با تولید مهر خبر از رشدی حول و حوش 43 درصدی می دهد.

طی یک ماهه آبان بیش از هزار و 500 دستگاه شاهین برای مشتریان فاکتور شد.

فروش این تعداد از محصول نوبرانه در آبان ماه به نسبت ماه پیش از آن افتی حدود 32 درصدی را در کارنامه فروش سایپا ثبت کرد.