اکوایران در این گزارش، با مراجعه به میدان محمدیه تهران، تغییرات قیمت ساندویچ و وضعیت این صنف و مشتریانش را بررسی می‌کند.

میدان محمدیه در قلب بازار بزرگ تهران، محل عبور کارگران و کاسبان زیادی در طول روز است که ساندویچ‌های آن به ارزانی ‌شهرت دارد.