ترکش‌های این هک به سایر بخش‌ها و سامانه‌های داخلی شهرداری تهران هم رسید، برخی از کارمندان شهرداری تهران حتی مدعی شدند که برای پاکسازی سامانه از آن‌ها خواسته شده تا سیستم‌های خود را روشن نکنند.

سرانجام بعد از چند روز سامانه‌ها پاکسازی شدند و سامانه خدماتی «تهران من» که رابطه مستقیمی هم با شهروندان تهرانی داشت، در دسترس قرار گرفت. 

به تازگی اما یکی از رسانه‌ها مدعی شده که یک ماه قبل از این هک، مدیران شهرداری از آن مطلع بودند، موضوعی که حتی علیرضا زاکانی، شهردار تهران هم در گفت‌وگو با خبرنگاران آن را رد نکرده است. نکته دیگر درباره هک سامانه‌ها این است که تاکنون گزارش جامعی از آن در صحن شورا ارائه نشد. سوگل دانائی گزارش می‌دهد.