افرادی که در زمره همفکران هاشمی گلپایگانی قرار دارند اما این بار، خبری از مهر تایید آنان بر اظهارات دبیر ستاد امر به معروف یا دست کم سکوت درباره این اظهارات عجیب نیست.

موضوعی که این بار و با توجه به التهابات ناشی از اعتراض به سیاست ها و برخوردهای قهری در زمینه حجاب در برخی نقاط کشور، چراغ سوالات متعددی را در ذهن روشن می کند. مثلا آنکه چهره هایی که از اظهارات امروز هاشمی گلپایگانی برآشفتند و او را نفوذی می خوانند، چرا در ماه های گذشته به اظهارات نظیر آنچه در روزهای اخیر گفته، اعتراض نکردند؟

آیا باید وضعیت اعتراض به ملتهب شدن فضای جامعه می رسید تا این افراد در برابر اقدامات و اظهارات کم فایده اما پرهزینه که بر کشور آوار می شود بایستند؟