خبر اول مربوط به دیدار رئیس کل بانک مرکزی ایران و عمان بود. حضور این مقام بانک مرکزی عمان که همواره نقش میانجی بین ایران و غرب را بازی کرده، می توانست حامل یک پیام خوش برای ایران درباره آزادسازی هفت میلیارد دلار منابع بلوکه شده باشد اما ظاهرا اینطور نبوده است. تحلیلگر اکو ایران دستاورد این سفر برای ایران را توضیح می دهد.

خبر دیگر، مربوط به سنت شکنی بانک مرکزی در صدور یک بخشنامه در یک روز تعطیل رسمی بود. خبری که نشانه آغاز مداخله بانک مرکزی در بازار با توجه به نوسانات دلار طی روزهای اخیر است.

علاوه بر این دو خبر، صفحات یک روزنامه های امروز اکثرا به انعکاس راهپیمایی روز ۱۳ آبان و همینطور مواجهه کلامی بایدن و رئیسی پرداختند. تجمعات استان البرز و سیستان و بلوچستان هم در برخی روزنامه-های امروز بازتاب داشتند.