برزیل کشوری با اقتصاد آشفته که حالا دچار چند دستگی جامعه نیز شده است، باید ببینیم لولا برای این وضعیت کشورش چه تدابیری اندیشیده است و آیا می تواند از این وضعیت سربلند عبور کند یا خیر.

لولا برای اداره کشور وعده های اقتصادی زیادی داده که به گفته منتقدین از توان دولت او خارج است. او همچنین اصرار زیادی بر سیاست های اقتصادی چپ گرایانه ای دارد که آینده مشخصی ندارند.