وی با بیان اینکه هنوز توفیق زیادی در وصول مطالبات از دولت حاصل نشده، افزود: به زودی به سراغ دولت هم می‌رویم.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: از موضع خود برای وصول مطالبات از دولت هم کوتاه نخواهیم آمد.