قطری‌ها واکنش‌هایی به ماجرای رسوایی مالی در پارلمان اروپایی نشان داده‌اند و از این واکنش‌ها به نظر می‌رسد اروپا باید غائله را زودتر به پایان برساند.

نسیم بنایی از رسوایی قطرگیت گزارش می‌دهد.