پرویز امینی، جامعه‌شناس سیاسی و مدرس دانشگاه وقایع ماه‌ها اخیر را یک «شورش اجتماعی» می‌خواند. او معتقد است در شورش اجتماعی معترضان خشم و نارضایتی انباشته دارند و مانند جنبش و انقلاب یک ایدئولوژی واحد در آن جریان ندارد.

حمیدرضا جلایی‌پور، جامعه‌شناس و فعال سیاسی اما برخلاف امینی، اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ را یک «جنبش اجتماعی» می‌داند. او اعتراض‌های سال‌های ۹۸،۹۶ و ۸۸ را هم در رده جنبش‌ دسته‌بندی می‌کند. 

مناظره این دو جامعه‌شناس که ۱۴ آذر ماه برگزار شده است، به زودی از اکوایران منتشر می‌شود.