رحمن قهرمانپور، پژوهشگر مسائل بین‌الملل درباره تاثیر آشتی تهران و ریاض بر عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل گفت اکنون ریاض دست بازتری در عادی‌سازی روابط با رژیم اسرائیل دارد و این رژیم دیگر نمی‌تواند با حربه ایران‌هراسی و قیمت پایین‌تر روابطش با ریاض را عادی‌سازی کند.