مسعود ستایشی همچنین گفت: «خبرنگاران دارای جایگاه ویژه‌ای هستند و نگاه قوه قضائیه با خبرنگاران تعاملی است و خبرنگاران کمک‌رسان ما در مجموعه قضایی تلقی می‌شوند. اگر اندک شکایتی علیه خبرنگاران بشود، علاوه بر اینکه اصل بر بی‌طرفی قضایی است، با رعایت اصل تساوی قانون تلاش می‌کنیم مشکلات جامعه خبری با رعایت شأن و منزلتشان با صلح و سازش حل شود.»

ستایشی در عین حال تصریح کرد: «البته موارد اندکی هم وجود دارد که خبرنگاران مرتکب جرم می‌شوند. تکلیف قوه قضائیه این است که همچون سایر آحاد جامعه با آنها برخورد کنیم.»