به گزارش اکوایران، در شرایط کنونی دیگر عربستان متحد مطمئتی برای ایالات متحده نیست. از همین رو ناظران بر این باورند که در دوران ریاست محمد بن سلمان، خاورمیانه بالاخص روابط واشنگتن و ریاض وارد مرحله تازه ای شده است.

 آنگونه که ملیندا مک کلیمانز، دستیار مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه گفته، الگوی تازه ای که محمد بن سلمان از آن پیروی می‌کند به نظر می رسد نشانی از پایان عصر کیسینجر است. در دهه 1970، هنری کیسینجر در قامت واسطه میان اسرائیل و کشورهای عرب بعد از جنگ یوم‌کیپور در سال 1973 وارد میدان شد. سفرهای متعددش به کشورهای مختلف جهت حل اختلاف های بین المللی موجب گشت تا از رویکرد این چهره برجسته آمریکایی تحت عنوان دیپلماسی شاتلی یاد شود.

موشه فیلیپس، فعال کهنه کار سیاسی در گفتگو با جروزالم پست گفت: دوران کیسینجر در دیپلماسی خاورمیانه به سال هایی اشاره دارد که او براساس این ایده که اسرائیل باید دارایی های ملموس را در ازای صلحی اندک و کم تر واقعی کنار بگذارد، میانجیگری کرد.فیلیس در ادامه خاطر نشان کرد، پس از خروج کیسینجر، پویایی دیپلماسی در روابط اعراب و اسرائیل تغیییر کرد به گونه ای که کیسینجر علیرغم آن که چهره ای برجسته ای بود، تصور چنین چرخشی از مواضعش را نداشت.

انور سادات متوجه شد که تنها راه بازگردان صحرای سینا، امضای معاهده صلح با اسرائیل است، پس چنین کرد. به ادعای این نشریه، یاسر عرفات هم زمانی که متوجه شد تنها راه برای داشتن سرزمینی مستقل و ارتش واقعی امضای توافقنامه صلح با اسرائیل است نیز براساس الگوی خود عمل کرد، اردن و اخیرا چند پادشاهی خلیج فارس نیز زمانی که به این نتیجه رسیدند که امضای معاهده صلح با اسرائیل برای آنها سودمندتر است نیز چنین کردند.

در شرایط کنونی نیز محمد بن سلمان نیز باور دارد که رابطه اش با چین ضررورت دارد از همین رو فارغ از قواعد و هنجارهای حاکم به این کشور اجازه می دهد تا در امارات برای خود بندری داشته باشد. با این همه آنگونه که ریچ مک‌کورمیک، کارشناس و یکی از کهنه سربازان ایالات متحده باور دارد، رشد چین در خاورمیانه ماحصل سیاست خارجی دولت بایدن است. به گفته او، خروج شتاب زده از افغانستان در سال 2021، زمینه ساز خلاء امنیتی شد و موجب گشت تا برخی از کشورهای خاورمیانه چین را به عنوان شریکی برای توسعه اقتصادی و امنیتی شان لحاظ کنند.

علاوه بر این، به دلیل سیاست خارجی شکست خورده دولت بایدن در خاورمیانه، حزب کمونیست چین توانسته میان ایران و عربستان صلح برقرار کرده و زمینه را برای بازگشت سوریه به آغوش کشورهای عربی هموار کند.

با این حال گروهی از تحلیل‌گران با چنین موضع گیری مخالف هستند. به باور آنها آنچه در حال رخ دادن است ماحصل سیاست‌های بایدن نیست، این چالشی است که چندین دولت در آمریکا با ان روبرو بوند. علاوه بر این وال استریت هم با چین مشکلی نداشته و به پکن اجازه داده تا اهرم های سیاسی و اقتصادی را برای خود ایجاد کرده و ایالات متحده را در موقعیتی که الان دارد، قرار دهد.

چین نه تنها نقش دیپلماتیک خود در منطقه را افزایش می دهد بلکه ردپای نظامی اش در خاورمیانه را پر رنگ تر کرده و از منظر نظامی در ارتباط با ایالات متحده تهاجمی‌تر عمل می‌کند.