یکی از اخبار هفته گذشته، مخالفت جمشید آموزگار با پیشنهاد عربستان برای کاهش قیمت نفت خام در خرداد ۱۳۵۳ بود.

خبر دیگری که مرور کردیم به تصمیم روسیه به همکاری در ساخت نیروگاه اتمی بوشهر در دهه ۷۰ برمی‌گردد.

طی هفته گذشته در سال ۸۳ هم زمانی که حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، در تلاش بود تا خیال دنیا را از بابت هسته‌ای شدن ایران راحت کند. ایران در سال ۱۳۸۶ و زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد جشن ملی هسته‌ای برگزار کرد.