اگر پای صحبت اهل فن بنشینید احتمالا این سوال برای شما پیش می‌آید، چرا که اتفاق نظری سر ماهیت این روز وجود ندارد. 

شاید رمز ۲۸ مرداد دست محمد مصدق و شناخت این شخصیت کلیدی باشد. 

طرفدارانش او را یک سرمایه ملی و نماد ایستادگی در برابر زور داخلی و خارجی می‌دانند، و دقیقا در نقطه مقابل مخالفانش مصدق را مبدع و مروج شعارهایی می‌دانند که عمرش تا به الان هم رسیده و بذر عقب‌ماندگی ایران را کاشته است. مصدق که بود؟ یک تحول‌خواه مردمی یا یک پوپولیست؟ یا چیزی بین دو سر طیف؟

اگر در جستجوی پاسخ این سوال هستید، بحث داغ بین موسی غنی‌نژاد اقتصاددان، محمود کاشانی حقوقدان و فرزند آیت الله کاشانی و داریوش رحمانیان دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تهران را از دست ندهید.