ترامپ چهار پرونده فعال در دادگاه دارد که اگر در انتخابات ۲۰۲۴ برنده شود در سه مورد می‌تواند با استفاده از قوانینی خود را عفو کند: اما تماس تلفنی فاش شده او با مقام ایالت جورجیا می‌تواند پای او را گیر بیندازد.