به گزارش اکوایران، هیئت وزیران در جلسه 1402/9/19 به پیشنهاد شماره ۱۳٫۱۳۳۲ /د/ج مورخ 1402/6/5 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبصره بند (الف) ماده (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره (۱) ماده (۴) قانون ساماندهی صنعتی خودرو مصوب ۱۴۰۰ تصویب کرد.

بر اساس مصوبه جدید هیات دولت وزارت کشور مجاز است نسبت به ثبت سفارش ورود و ترخیص ۲۰۰۰ دستگاه خودروی سواری با اولویت خودروهای برقی و هیبریدی اقدام کند.

وزارت کشور (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) مجاز است نسبت به ثبت سفارش ورود و ترخیص (۲۰۰۰) دستگاه خودروی سواری با اولویت خودروهای برقی و ترکیبی (هیبریدی) از محل اعتبارات مصوب مربوط و با سود بازرگانی یک درصد و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ضرورت واردات خودروهای یادشده و با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام کند.

مصوبه

بخشنامه موضوع ورود و ترخیص 2 هزار دستگاه خودروی سواری وزارت کشور طی نامه شماره ۲۰۵۰۱۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ توسط مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات معاونت برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد.

بخشنامه 1

بخشنامه 2