سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با اینکه چه اقداماتی برای بازگرداندن مالک کوروش کمپانی انجام شده است، بیان کرد: پرونده مقدمتا در ناحیه رسیدگی به جرایم اقتصادی بود و بعد با نظر دادستان به ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد. در ۲۹ بهمن ماه از طریق پلیس اینترپل، اعلان قرمز و جلب بین المللی مالک این شرکت، جلب ویژه صادر شده است و پلیس امنیت اقتصادی نیز به طور ویژه نهایت اهتمام را انجام می‌دهند تا این فرد بازگردانده شود.

وی در رابطه اینکه آیا بابک زنجانی در حال حاضر در زندان بسر می‌برد و آیا او از زندان آزاد می‌شود؟ گفت: باید بگویم که اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات تصمیم آن بر عهده مقام رسیدگی کننده است و اگر شرایط مقرره محقق شود و آن را احراز کنند، تصمیم را اعمال می‌کنند.