در یکی بایدن که خواستار تداوم نقش بین المللی آمریکاست البته با جرح و تعدیلات و بازخوانی متناسب با واقعیت‌های جدید و دنیای دیگر هم از آن ترامپ است که بدبینی بخش بزرگی از جامعه آمریکا را نسبت به تقش بین المللی کشورشان نمایندگی می‌کند. این دقیقا برخلاف روند انتخابات های پیش از ۲۰۱۶ است که حداقل دو حزب بزرگ بر سر نقش های جهانی ایالات متحده اجماع نظر داشتند.همین مساله باعث شده است که متحدان از ایجاد نوسانات شدید در سیاست خارجی آمریکا در صورت پیروزی ترامپ نگران باشند و رقبا نیز با اشتیاق خبر پیشتازی پرزیدنت سابق را رصد می‌کنند.

دکتر سید محمد کاظم سجادپور استاد دانشکده روابط بین الملل معتقد است که با توجه به شخصیت و تیپ رفتاری ترامپ، غیر قابل پیش بینی بودن می‌تواند دوباره به سیاست خارجی آمریکا بازگردد و تحمل این مساله برای متحدان واشنگتن بسیار دشوار است.

سجادپور در عین حال معتقد است که ادامه ریاست جمهوری بایدن می تواند او را به سمت مصالحه دیگر با ایران سوق دهد چرا که او در دور پایانی ریاست جمهوری‌اش از ماجراجویی حذر خواهد کرد و به جای آن ترجیح می دهد از خود میراثی برجای بگذارد که شاید این میراث حل مساله ایران باشد اما ترامپ نیز معامله گر است و در دور نخست ریاست جمهوری اش به‌وضوح این مساله را در قبال ایران به نمایش گذاشت اما غیر قابل پیش بینی و پوپولیست بودن باعث می‌شود او به رییس جمهوری خطرزا برای ایران تبدیل شود.

سجادپور در گفت‌وگو با اکوایران به تصمیم سازان ایرانی توصیه کرد که به عایق سازی سیاست داخلی در برابر سیاست بین الملل بپردازند تا حتی با پپیروزی ترامپ در نوامبر ۲۰۲۴ تکانه‌ای متوجه عناصر و مولفه‌های اقتصادی و امنیت ملی ایران نشود.