اکوایران برای آشنایی افکار عمومی با تمایزها و شباهت‌های فکری و برنامه‌ای  طیف‌های موجود در مجلس آینده، سلسله نشست‌هایی را ترتیب داد تا دیدگاه کاندیداهای نزدیک به جریان‌های اصلی اصولگرایی در مورد مسایل مختلف کشور به بحث گذاشته شود.

در این راستا با علی اصغر پور محمدی که طیف سنتی‌های اصولگرا را نمایندگی می‌کند، عبدالحسین روح الامینی نزدیک به جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و سعید آجرلو از طیف نواصولگرا و نزدیک به قالیباف به گفت وگو نشستیم.

نسخه کامل گفتگوها در وبسایت و یوتیوب اکوایران در دسترس خواهد بود.