برخی مهندسان تعمیر و نگهداری هلیکوپتر در گفت‌وگو با اکوایران مشخصا سه پرسش را در خصوص این سانحه مطرح کردند. یکی از پرسش ها مربوط به صلاحیت هلیکوپتر بل ۲۱۲ برای پرواز در مناطق کوهستانی است.

تعداد سرنشینان مجاز و علت صدور مجوز در شرایط آب و هوایی نامساعد منطقه، پرسش‌های دیگری است که کارشناسان فنی به آن اشاره می‌کنند.

در عین حال یک تضاد بین اظهارات رئیس دفتر رئیس جمهور مبنی بر «شفاف و مساعد بودن هوا» با اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح دیده می‌شود.

در این برنامه به پرسش‌های مطرح شده و چند پرسش دیگر در اذهان عمومی مبنی بر اینکه آیا این بالگرد مجهز به جعبه سیاه و سیستم ردیابی بوده یا خیر نیز پاسخ داده شده است.