به گزارش اکوایران، عباس پاپی‌زاده، منتخب دزفول در مجلس دوازدهم شورای اسلامی، با اعلام تغییر در نتایج انتخابات دبیران هیأت رئیسه مجلس در صبح امروز، به «ایلنا» گفت: با توجه به اعتراضی که برخی داوطلبان انتخابات هیأت رئیسه به نتایج شمارش آرا داشتند تصمیم به بازشماری آرا گرفته شد که در نتیجه بازشماری در بخش انتخاب دبیران هیأت رئیسه یک تغییر به دنبال داشت.

طبق نتایج آرای اولیه مجتبی بخشی پور، احمد نادری، روح‌الله متفکر آزاد، مجتبی یوسفی، محمد رشیدی و اکبر رنجبر زاده به عنوان منتخبان این جایگاه تعیین شده بودند که در بازشماری آرا، عباس پاپی‌زاده جایگزین رنجبرزاده شده است.

شمارش مجدد آرا انتخابات مجلس: رای‌ها تغییر کرد اما نتیجه نه