همچنین با ورود محمود احمدی‌نژاد به انتخابات صف‌بندی نامزدها جدی‌تر شد و این در حالی است که او در بعضی نظرسنجی‌ها، نسبت به دیگر رقبای احتمالی با اقبال بیشتری مواجه است. محمدمهدی اسماعیلی نامزد منتسب به دولت هم وارد کارزار انتخابات شد تا شعار تداوم دولت سیزدهم را پیش ببرد. اما چهره جنجالی این روزهای نام نویسی انتخابات ریاست جمهوری را شاید بتوان وحید حقانیان دانست. 

در قسمت دوم ویژه برنامه «چهاردهم»،  به بررسی رفتار و مواضع وحید حقانیان، دیگر نامزد مطرح و دستیار ارشد دفتر رهبری در امور اجرایی پرداخته ایم و اینکه دلیل رغبت این چهره‌ها برای ورود به این انتخابات چیست؟